Kleindochter met jachtgeweer

Jagen en stropen in Deurne en Liessel

Ook bij ons is de jacht vanaf de Middeleeuwen een privilege van de aristocraten. De komst van de Fransen, in 1798, maakt daar een einde aan. Hun leus ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ impliceert dat wilde dieren, al of niet schadelijk, door iedereen op eigen grond mogen worden gedood. Maar dat blijkt tijdelijk, want als in…