Dit is de website van het boek “Boeren in Peel en Kempen, omstreeks 1800”.

Daarnaast worden op de weblog ‘Toen en nu’ actuele onderwerpen vergeleken met de situatie in vroegere dagen.

Zeisharen - door Johannes Proost (1925)

Het boek beschrijft hoe arme boeren op schrale grond er in slagen hoge opbrengsten te realiseren. Maar berekeningen maken ook duidelijk dat ze onmogelijk zo door kunnen gaan, vanwege sluipende roofbouw op hun natuurlijke omgeving. Anders zal deze omgeving zich tegen hen keren en het gebied onleefbaar maken. Politieke en technologische ontwikkelingen wenden dit noodlot af.

De overgang van de 18de naar de 19de eeuw verloopt chaotisch. Gebeurtenissen die onder boeren onderwerp van gesprek zijn geweest worden beschreven. Ze laten zien wat beroering in de buitenwereld concreet betekent voor de mensen op het platteland.