Het boek in gedrukte vorm is uitverkocht, maar een digitale versie is hieronder gratis te downloaden.

Een kleine financiële bijdrage op rekening NL86 RABO 0348195915 ten name van H.F.M. Aarts, wordt op prijs gesteld. Graag naam en woonplaats vermelden. Uw bijdrage zal worden gebruikt voor publicaties over de geschiedenis van de landbouw in Peel en Kempen.