Zuivelfabriek St. Isidorus rond 1920

De weg naar ‘Het Stoom’

Tot het midden van de 19de eeuw blijft rogge de belangrijkste bron van inkomsten voor de boeren in Deurne, op afstand gevolgd door boter. Rogge die niet nodig is voor brood of zaaizaad zorgt op de markt voor contant geld. Boter wordt door de boerin bij de kruidenier geruild tegen levensmiddelen. In de 2de helft…